top of page

.אני אוהבת מסעות: פנימיים וחיצוניים       

.משמחים אותי חלומות שמתגשמים       

.חיי הם ריקוד בין הבית לבין היציאה למסע ואני נעה בין הצירים האלה

.שני צירים נוספים המלווים אותי הם תחושת השייכות ותחושת הזרות

:קובץ השירים שלי "קרידה בדירנדל" עוסק במיתולוגיה הפרטית שלי

        .חצי שייכת, חצי זרה, קצת בבית וקצת במסע

?מי אני

אני עוסקת בנושאים שמרתקים אותי: טבע, תרבויות, אנשים, ריפוי ואמנויות.

כל עשייה היא "תבשיל" קצת שונה של  המרכיבים האלה.

כילדה אהבתי לחלום על ארצות רחוקות ועל תרבויות מסתוריות.

ציירתי פגודות, בלעתי ספרי הרפתקאות צ'יפופו בארצות שונות, אספתי מדבקות מסטיק

"אטלס": עם כמה שיותר ארצות ושיננתי ערי בירה עם אבא שלי, כשאת הסלון שלנו מפארות

תמונות מיתולוגיות מתאילנד, כריות נוי מיפן ומגוון חפצים מרחבי העולם.

עם הזמן גיליתי שאני אוהבת ללוות אנשים, לטפל וליזום פרוייקטים חברתיים.

אני יוצרת רב תחומית, יזמית ומנחה פרוייקטים חברתיים וסביבתיים באמצעות יצירה: יש לי

סדנאות חד פעמיות ופרוייקטים תהליכיים למגוון של אוכלוסיות.

היצירה משמשת לי כלי ושפה לחיבורים: בין אדם לעצמו, בין אדם לרעהו, בינו ובין המקום.

תמונת פרופיל2.jpg

אני ממוקדת בעזרה לאנשים להגיע לגרסה הגבוהה ביותר שלהם ולהגשים את החלומות

הכי עמוקים. כל זה תוך שאני חולקת את אהבתי למסעות, לחלומות ולאמנויות.

bottom of page