top of page

ניתן לרכוש את המוצרים הפיזיים ולהזמין טיפולים וסדנאות

יצירות למכירה 

מוטיב הבית נמצא במרכז כל תרבות. כל פורטרט מכיל מרכיב שונה של מוטיב מרכזי זה.

הפורטרטים בטכניקת קולאז'

שיטת המיתוס האישי המרפא מתפתחת ותכלול בעתיד ערכת קלפים, ספר לילדים וספר על השיטה

bottom of page